Om verksamheten

VERKSAMHETEN

Jag bedriver verksamhet i mitt hem för barn mellan 1-6 år, under den tid som föräldrarna arbetar.

 

 

Jag tror starkt på att hemmiljön skapar en gemenskap och trygghet mellan barn, föräldrar och personal.

Arbetet med mindre barngrupper gör att jag kan fokusera på varje barns egna behov.

Verksamheten kommer att byggas på fasta rutiner och händelser som gör att barnen känner igen sig, det skapar både glädje och trygghet i barnet.

Verksamheten kommer att byggas på aktiviteter utifrån barnens intresse och behov.

 

Samlingarna kommer att bjuda på allt från sång, rytmik, sagor, språkutveckling och matematikens värld.

De kommer att uppleva glädje och gemenskap, stärka deras gruppkänsla samt självkänsla när de lär sig lyssna och prata inför varandra.

 

Leken i fokus - genom leken utvecklar barn sin förmåga att kommunicera, och lösa problem, de tränar alla sina sinnen och stärker samtidigt det egna jaget. Kreativiteten ökar och fantasin växer .

De lär sig självmant och med stöd från vuxna att lära sig respektera alla barns olikheter .

 

Maten är en viktig del av av dagen och kommer därför att vara i stort fokus för mig när jag sammansätter barnens frukost/lunch och mellanmål. Jag erbjuder hemlagad, god och varierande kost så att barnen får äta från hela kostcirkeln.

För mig är det även viktigt att barnen får känna doften från nylagad mat och skapa nyfikenhet för den.

Barnen hjälper till att duka , skära grönsaker och baka bröd m.m.

 

Jag älskar idrott och all typ utav rörelse i vardagen, så de känns som en självklarhet för mig att ta in i min verksamhet.

Jag vill få fram rörelseglädjen som självklart förekommer både i den fria leken men även i mer organiserade former , sång och rytmik i samlingarna, dramalekar med mera.

 

Utelek ger pigga och glada barn,där kommer barnens kreativitet fram på ett annat sätt och fantasin tar fart.

Vi på Småliv älskar att vara utomhus och är det så mycket vi bara kan, vi håller till på min tomt, i skog/natur, lekparker och på fler andra ställen.

Med min stora elcykel som tar 7 barn kan vi ta oss iväg på längre utflykter och det är något som vi gör ofta!

 

Genom dokumentation visar jag föräldrarna hur barnens vardag hos mig kan se ut, genom att fotografera och skriva små texter blir det tydligare i vad som händer i barnens lilla värld hos sin dagmamma.

 

Kommunikation mellan barn, föräldrar och personal är ett viktigt moment som måste fungera. Bäst verksamhet får du i ett samspel mellan alla partner. Mitt familjedaghem kommer att vara ett komplement till ert hem.

 

Jag skickar ut ett veckobrev varje söndag där jag sammanfattar veckan som varit & berättar lite kort om veckan som kommer.

Copyright @ All Rights Reserved