Om verksamheten


VERKSAMHETEN

Jag bedriver verksamhet i mitt hem för barn mellan 1-6 år, mina öppetider är 7-17 eller enligt föräldrarnas arbetstider.


Jag tror starkt på att hemmiljön skapar en gemenskap och trygghet mellan barn, föräldrar och personal.

Arbetet med mindre barngrupper gör att jag kan fokusera på varje barns egna behov.

Verksamheten kommer att byggas på fasta rutiner och händelser som gör att barnen känner igen sig, det skapar både glädje och trygghet i barnet.

Verksamheten kommer att byggas på aktiviteter utifrån barnens intresse och behov.


Det kompetenta barnet / pedagogen

Vi utgår från varje barns enskilda behov.

Vi låter barnen ha inflytande och låter dem vara med och påverka verksamheten.

Vi vill vara nyfikna & medupptäckande pedagoger.

Vi släpper på ramar & måsten för att låta deras kreativitet & nyfikenhet att lära komma först.

När vi skapar / dokumenter vill vi finnas till hands under processen som är viktigare än själva målet.


Samlingarna kommer att bjuda på allt från sång, rytmik, sagor, språkutveckling och matematikens värld.

De kommer att uppleva glädje och gemenskap, stärka deras gruppkänsla samt självkänsla när de lär sig lyssna och prata inför varandra.


Leken i fokus - genom leken utvecklar barn sin förmåga att kommunicera, och lösa problem, de tränar alla sina sinnen och stärker samtidigt det egna jaget. Kreativiteten ökar och fantasin växer .

De lär sig självmant och med stöd från vuxna att lära sig respektera alla barns olikheter .


Maten är en viktig del av av dagen och kommer därför att vara i stort fokus för mig när jag sammansätter barnens frukost/lunch och mellanmål. Jag erbjuder hemlagad, god och varierande kost så att barnen får äta från hela kostcirkeln.

För mig är det även viktigt att barnen får känna doften från nylagad mat och skapa nyfikenhet för den.

Barnen hjälper till att duka , skära grönsaker och baka bröd m.m.

Vi tar ofta med oss lunchen ut och äter utomhus , något vi alla älskar att göra .


Utomhuspedagogik & rörelse

Utomhusvistelse är en grundsten i vår verksamhet, vi är ute varje dag.

Vi är ute på vår egen tomt men oftast använder vi oss av vårt närområde, där vi har många roliga lekplatser & skog att besöka.

Tack vare vår elcykel som kan ta hela barngruppen tar vi oss ofta på långa utflykter och kan besöka spännande platser .

Barnens behov , nyfikenhet & lust styr vår utomhuspedagogik.

Under utevistelsen utvecklar barnen sina motoriska och sociala färdigheter, språk, matematik demokrati och utvecklar sin förståelse för naturen.

Jag älskar idrott och all typ utav rörelse i vardagen så det känns som en självklarhet för mig att ta in i min verksamhet. Jag vill få fram rörelseglädjen i barnen, självklart i den fria leken men även i mer organiserade former.


Genom dokumentation visar jag föräldrarna hur barnens vardag hos mig kan se ut, genom att fotografera och skriva små texter blir det tydligare i vad som händer i barnens lilla värld hos sin dagmamma.


Kommunikation mellan barn, föräldrar och personal är ett viktigt moment som måste fungera. Bäst verksamhet får du i ett samspel mellan alla partner. Mitt familjedaghem kommer att vara ett komplement till ert hem.


Jag skickar ut ett veckobrev varje söndag där jag sammanfattar veckan som varit & berättar lite kort om veckan som kommer.

Copyright @ All Rights Reserved